Přeskočit na obsah
Domů » Blog » Užití běžných předmětů k obraně

Užití běžných předmětů k obraně

  Při sebeobraně mají značnou důležitost běžné předměty, které buď nosíte u sebe, nebo se nacházejí poblíž vás na místě incidentu. Použití takových předmětů může zvýšit vaši obranyschopnost, dodat důraz vašemu protiútoku. Navíc jejich prostřednictvím znásobíte možnost volby vhodné obranné techniky. Pomocí také improvizované zbraně lze zmařit útok proti vaší osobě či úspěšně čelit více než jednomu útočníkovi. Nehledě k tomu, že hrozivým, útočným vystupováním s takovou improvizovanou zbraní v ruce je možné zastrašit agresora natolik, aby od skutečné konfrontace ustoupil.

  Nástroj či jiný předmět, jejž použijete jako improvizovanou zbraň, musíte chápat i zacházet jím jako nedílnou částí vašeho těla, a nikoliv jako jakýmsi pouhopouhým necenným doplňkem. Při výběru a uchopení vhodného předmětu se musíte rychle rozhodovat a rychle jednat, návazně na specifické podmínky, respektive na specifické nebezpečí, jemuž jste vystaven.

  Čím větší překvapení vám útočník připraví, tím pro vás existuje menší šance nalézt adekvátní předmět ke své obraně. A naopak, čím je možnost, že budete napaden, z vaší strany předvídanější a čím déle útočníkovi trvá, než se k vám dostane, tím větší naděje, že se stačíte včas k takové improvizované zbrani dostat. Obáváte-li se proto v té které lokalitě napadení (například poblíž garáže, v níž uschováváte svůj vůz) měl/a byste se v předstihu vybavit něčím, co by vám v případě ohrožení posloužilo k obraně (sprej s pepřovým plynem, těžší svazek klíčů atd.) Přesto, že jsou takové předměty pro vás snadno dosažitelné, nelze vyloučit, že se nedaleko od vás nachází něco, co by mohlo zvýšit vaši obranyschopnost daleko podstatněji, v takovém případě neváhejte a těch několik metrů si rozhodně zaběhněte.

  Měl/a byste si zapsat do paměti, kde se předměty použitelné k eventuální sebeobraně při trasách vašich pravidelně se opakujících pochůzek (odchody z domu, návraty z práce, cesty ke garáži, k zastávce atd.) nacházejí.

  Očekáváte-li konfrontaci a zejména je-li případná vám známá agresivní osoba, od níž můžete očekávat napadení, fyzicky velmi dobře vybavena, noste s sebou předmět, jenž vám v kritických chvílích může poskytnout největší pomoc. Takový předmět či nástroj můžete nosit připravený k použití v ruce. Pokud máte předmět, jímž byste se v případě napadení bránil, v kapse, stěží můžete předpokládat, že ho stačíte vytáhnout včas, zvláště pak tehdy, je-li útok vůči vám veden překvapivě.

  Striktním pravidlem pro užití jakékoliv zbraně, a tedy i zbraně improvizované je takové zacházení s ní, aby měl protivník co nejmenší šanci se jí zmocnit a použít ji proti jejímu držiteli.

  Předměty používáme k obraně v závislosti na jejich tvaru a charakteru. Pro účely Krav Magy je dělíme do následujících kategorií:

  Předměty tvaru hole 

  Při použití takovýchto předmětů jako zbraně se jimi rozmachujete nebo jimi bodáte. Zaměřte se na zranitelné partie útočníkova těla a útočte v návaznosti na okolnostech a na celkové situaci. Pokud se bráníte těžkou holí, útočte na protivníka především rozmachy a údery, je-li hůl tenká, lehká, křehká, snadno zlomitelná, bodejte jí. Držíte-li hůl tak, že vám z ní za rukou malý kousek vyčnívá, můžete tento konec využít k zasazení úderů z těsné blízkosti. Hůl je mimo jiné skvělým nástrojem k odvracení útočníkových výpadů. Mezi předměty tvaru hole řadíme například deštník, pohrabáč, baseballovou pálku, klacek, větev, smeták, nebo násadu k němu a další.

  Předměty a la kámen

  Kamením je možno házet na větší vzdálenosti, kámen je možné držet v dlani a zasazovat jím rány. Kterýkoliv těžký, relativně malý předmět, je-li držen v ruce, podstatně zesiluje účinek úderu. Nejobvyklejší metodou pro protiútok vedený za pomoci kamene sevřeného v dlani jsou údery vedené shora dolů jako rány kladivem. Samozřejmě že kamenem lze zasazovat i přímé rány. Při házení kamene proti protivníkovi je zapotřebí vést kámen po co nejdelší dráze odzadu vpřed. Natočení těla ramenem k cíli by mělo každý takový hod korunovat.

  V okolí téměř každého incidentu lze nalézt nějaký předmět a la kámen. Jsou to: popelníky, sklenice a láhve atd.

  Malé předměty

  Malé, relativně lehké předměty mohou posloužit k odvrácení pozornosti útočníka, těžko mu však způsobí citelnější újmu na zdraví. Mrštění hrsti mincí, svazku klíčů do obličeje útočníka překvapí, zarazí, v optimálním případě ho udeří do očí. V takové chvíli je zranitelnější vůči vašemu dalšímu útoku. Současně s vymrštěním malého předmětu vyrazte do útoku, kopněte útočníka přímým kopem do slabin na vzdálenost, v níž můžete plnou silou kopat celou nohou.

  Je obvykle marné mrštit malým předmětem po útočníkovi, jenž se nachází uprostřed útočné akce, ledaže by vržený předmět byl obzvlášť těžký, a tedy schopný ho nárazem zastavit.

  Předměty tvaru štítu

  Účelem štítu je zastavit a odchýlit útok. Předmět sloužící za štít může být tuhý a nepoddajný, jako je například hůl, dřevěná deska, židle. Může ale být i měkký, jako je tomu u batohu, aktovky atd. S předměty tvaru štítu dokonce lze útočníkovi zabránit v dokončení útoku nebo už v samotném přibližování. Kupříkladu objemný předmět vhozený útočníkovi na nohy za jejich špičkami působí jako překážka v chůzi, uzavření dveří nebo třísknutí zavíranými dveřmi útočníka do obličeje ho může nejen zastavit, ale i poranit. Stejně tak dveře automobilu silou v pravý okamžik otevřená mohou překazit probíhající útok, případně útočníkem otřást natolik, že od dalších útoků upustí.

  Stejný princip lze uplatnit i vůči dvěma útočníkům. V takovém případě musí být vašim cílem stanout v takovém úhlu, aby jeden z útočníků překážel druhému. Někdy se vám podaří postrčit jednoho z nich proti druhému, takže vám tělo prvního útočníka poslouží de facto jako štít, respektive jako předmět, jímž zablokujete postup druhého.

  Ke krátkému pozdržení útočníka, umožňujícímu vám uprchnout a střetnutí se vyhnout, lze použít rozličné předměty, například převrhnout na přibližujícího se útočníka stůl, případně mu ho vhodit do cesty.

  Předměty charakteru nože

  Nůž a nůž svým charakterem připomínající předměty mohou být použity jak k obraně, tak k protiútoku, a to bodáním nebo sekáním. Příklady předmětů charakteru nože jsou např. rozbitá láhev, pero, tužka, šroubovák, nůžky, ostrý kus kovu atd. Tupější, případně křehčí předměty lze použít pouze k bodání do zranitelných útočníkových tělesných partií.

  Předměty charakteru lana

  Takové předměty (opasek, provaz, srolovaný ručník, tkanička do boty atd.) lze použít ke švihnutí, ovinutí, úderu či spoutání útočníka. Je možno jimi točit a zasazovat rány. Po tom, co je útočník neutralizován, může být předměty tohoto typu spoután.

  Tekutiny a spreje

  Některé kapaliny, zejména žíravého nebo toxického charakteru, mohou při použití proti útočníkovi vykázat značný efekt, nehledě na samo překvapení, které se za jejich aplikaci skrývá. Postříkání  útočníkova obličeje alkoholickým nápojem, šálkem horké kávy nebo talířem horké polévky má okamžitý účinek a činí útočníka zranitelnějším při případném dalším protiútoku.

  Různé spreje, rovněž nastříkané do obličeje, kromě toho, že mohou podle chemického složení vážně ublížit, donutí útočníka zavřít oči. Dokonce i jen hrst písku vržená útočníkovi do očí ho může konsternovat, zbrzdí jeho útok a také ho činí zranitelnějším.

  Závěr

  Při posuzování situace a okolí je v případě hrozícího konfliktu zapotřebí rychle se rozhodovat, rychle ohodnotit v blízkosti se nacházejí předměty i odhadnout možné použití toho kterého z nich jakožto improvizované zbraně. Na svých pravidelných trasách byste si podobných předmětů měl/a všímat v předstihu.

  Podobně jako šéfkuchař, jenž je schopen přichystat chutný pokrm z ingrediencí, jež nalezne v lednici, měl byste i vy dokázat připravit případnému agresorovi účinné a působivé “menu” užitím třeba zcela běžných předmětů, které se nacházejí ve vašem dosahu.

  Učte se zacházet s takovými předměty: získejte praxi ve vrhu, hodu lehkých i těžších předmětů na malý cíl, učte se zasazovat údery a bodat i manipulovat předměty tvaru štítu atd.