Přeskočit na obsah

Skenování

V moderní Krav Maze je součástí taktického přístupu téma “pre-fight” – “fight” – “post-fight”. Což znamená to, co boji předchází, boj (techniky v daný okamžik) a to, co následuje po samotném boji.

Jak ukončit konfrontaci, která je ve svém konečném stádiu a jak to vnímá student Krav Maga?

Když jsme součástí násilného incidentu, můžeme získat převahu díky jednoduchým akcím, jako je obrana, protiútok, krok správným směrem atd. Útočník, s nímž jsme konfrontováni, může být na chvíli omráčen nebo může být zraněn. Může být poražen, nebo může pokračovat v boji.

Co nejdříve bychom měli dosáhnout našich počátečních cílů, zabránit útočníkovi v jakékoli činnosti, která by nám mohla ublížit, nebo která by mohla zvýšit jeho schopnost a šanci nás poškodit.

Po boji se jedná především o taktické přístupy s konečnou úpravou. Jak bychom měli pokračovat, nebo dokončit násilnou konfrontaci v okamžiku, kdy jsme dosáhli všech našich původních cílů?

Možná budeme muset pokračovat v boji, nebo uniknout z dané oblasti. Odzbrojit útočníka, nebo najít běžný předmět, který lze použít jako zbraň. Evakuovat naši rodinu či blízké, nebo možná budeme muset přeskočit plot. Může existovat mnoho alternativ a možností akce, z nichž některé mohou být správné a užitečné, některé nebezpečné a destruktivní pro nás, nebo pro naše společníky.

Skenování

Aby bylo možné provést nějaké rozhodnutí a vybrat správnou reakci, musíme získat informace o naší situaci a okolí. Například, kdo je v dané oblasti a jaké jsou jeho záměry. Kde jsou přátelé nebo rodina, se kterými jsme přišli a koho potřebujeme bránit nebo chránit. Kde jsou naše osobní věci.  Kde jsou další potenciální útočníci. Kde je bezpečná zóna a jak se tam dostaneme.

Kdo nám může pomoci, a jak se k nim dostaneme nebo jak je přivedeme. Kde je nějaké specifické vybavení nebo běžné předměty, které můžeme využít ke zvýšení našich šancí překonat útočníky nebo jakékoli související problémy. K tomu je třeba se podívat do oblasti kolem nás a tyto informace získat. Nazýváme to „skenování“ a existují dva druhy skenování.

Pasivní skenování – vedlejší produkt při změně pozice

Když je před vámi nebezpečný útočník, je potřeba rychle jednat.  Pokud se ocitnete v situaci, kdy je tam útočníků více, musíte se s nimi vyrovnat podle úrovně nebezpečí a hrozby, kterou každá z nich představuje. Například pokud jeden útočník má baseballovou pálku a druhý je neozbrojený, obvykle se musíte nejprve obrátit na ozbrojeného útočníka, kvůli své zbrani a dlouhému dosahu.

To platí až do chvíle, kdy se neozbrojený útočník dostal tak blízko, že představuje bezprostřednější nebezpečí. Ve všech těchto případech nemůžete spustit oči z nebezpečných oponentů.

Abyste viděli, kdo je za vámi nebo kde je váš přítel (člen rodiny), který byl s vámi před chvílí, je nutné být v průběhu obranných technik a protiútoků v pohybu. Vedlejším produktem vašeho pohybu je, že se dostanete do jiného úhlu, z něhož můžete vidět oblast z jiného směru, zejména prostor, který byl za vámi. Toto nazýváme „pasivní sken“. Samozřejmě byste se měli pohybovat v kruhovém vzoru ve směru, který vás přivede do bezpečnější a méně nebezpečné oblasti.

Aktivní skenování – vyhledejte kolem sebe nebezpečí nebo pomoc.

Poté co jste nuceni se bránit a podle potřeby provádět protiútoky, je potřeba dostat se do bezpečné vzdálenosti od útočníka. Nyní je možnost a ve většině případů potřeba provést „aktivní sken“. 

Toto je doba, kdy je potřeba se rozhlédnout a případně nalézt dalšího soupeře, který pro vás představuje skutečné a bezprostřední nebezpečí, nebo překážky, které vám mohou zabránit v pohybu. Vyhledat únikový východ. Můžete kolem sebe najít nějaký předmět, kterým se lze vybavit, a který vám může pomoci při překonávání dalších útočníků. Najít osobu, která Vám může pomoci (přítel, člen rodiny, náhodný kolemjdoucí).

Následně je potřeba provést opatření podle příslušných rozhodnutí.

Souhrn

Pasivní a aktivní skenování patří mezi taktické chování, jejichž cílem je najít další agresory a shromáždit další relevantní údaje, které vám umožní provádět rozhodnutí v době konfliktu.