Přeskočit na obsah

Practitioner 5

Obrany proti front kicku

Provádíme z připraveného postoje. Zadní ruka jde v pěst, a bodám směrem dolů, proti kopající noze útočníka. Palec směřuje dopředu, kvůli pozici lokte. Současně vykračujeme ven s kanálu útoku a druhou rukou přecházíme co nejdříve do protiútoku. V případě potřeby přecházíme dále do kombinace. 

Útočník přistupuje více ze strany. Kopající nohu blokujeme předloktím, které jde dovnitř a ruku vytáčíme tak, abychom kopající nohu zasahovaly svalem a ne kostí. Tělo jde dozadu a vykračujeme ven z kanálu útoku. Bránící ruku překlápíme do horizontální pozice a provádíme první protiútok (horizontální hammer).

Obrany proti high kicku

Kop blokujeme předloktím (svalem), hlava jde od ruky a přecházíme co nejrychleji do protiútoku (kop na rozkrok, nebo na koleno)

Obrana rukou je stejná jako v předešlé variantě, jenom tělem jdeme od. Krok diagonálně vpřed a bližší nohou přecházíme do protiútoku. Front kick, nebo side kick – podle pozice těla.

Oběma rukama jdeme proti kopající noze – současně provádíme obranu tělem (krok diagonálně vpřed). První protiútok provádí bližší ruka, kterou co nejrychleji překlápíme do horizontální pozice a dáváme hammer, případně horizontální loket.

Kombinujeme vnitřní a vnější obrany rukama a je možné je aplikovat na všechny předešlé varianty.  Vnější je vždy předloktím a vnitřní dlaní.

Obrany proti bear hugu

Abychom zabránily zvednutí a případnému hození, háčkujeme útočníkovu nohu z venku a druhou nohou vedeme co nejrychleji protiútok (kop kolenem do rozkroku), po dopadu na zem přecházíme podle potřeby do kombinace.

Abychom zabránily tomu, že nás útočník zvedne, případně hodí, háčkujeme nohou z venku jeho nohu. Patou druhé nohy kopeme do rozkroku a po dopadu na zem přecházíme podle potřeby do protiútoku.

Obrana proti tahání za vlasy

Oběma rukama chytáme útočníkovu ruku (obě ruce přes sebe), předkláníme se a postupujeme vzad. Dostáváme útočníka přes páku na zápěstí na zem a dokončujeme (měkká, případně tvrdá varianta).

Útočník nás po chycení za vlasy začíná stahovat dolů. Předloktím blokujeme případné koleno útočníka a druhou rukou přecházíme do útoku (rozkrok). 

Stejný princip jako v předešlé variantě. Bližší rukou blokuju případné koleno a vzdálenější útočím na rozkrok útočníka.

Otáčíme se směrem k útočníkovi, bližší rukou blokujeme případné koleno a vzdálenější útočíme na rozkrok. Podle potřeby přecházíme do kombinace.

Obrana proti škrcení na zemi

Oběma rukama chytáme útočníkovi ruce v oblasti loktů. Ruce zkřížíme, taháme je na jednu stranu a na druhou stranu mostujeme. Co nejrychleji přecházíme do protiútoku a vstáváme.

Bližší rukou chytáme útočníkovu hlavu, stahujeme jí do strany a současně mostujeme. Co nejrychleji přecházíme do protiútoku a vstáváme.

Obrana proti hrozbě nožem

Útočník provádí hrozbu nožem a současně mi drží ruku. 

Mrtvá strana – vychyluju ruku s nožem (C-úchop), provádím krok diagonálně vpřed a kopu do rozkroku útočníka. Poté vytrhávám chycenou ruku a přecházím do protiútoku rukou. Dokončení – odstrčení, odzbrojení.

Živá strana – provádím vnější obranu a vychyluju ruku s nožem od krku. Plynule přecházím do C-úchopu, krok diagonálně vpřed a protiútok kopem na rozkrok. Poté vytrhávám chycenou ruku a přecházím do protiútoku volnou rukou. Dokončení – odstrčení, odzbrojení.