Přeskočit na obsah

Practitioner 4

4.2. Striking, Circular Attacks – Kicks (údery, kruhový útoky - kopy)

4.3. Against a Push into a Wall (or similar object) - (obrany proti strčení proti zdi, nebo podobných objektů)

a. Close hand with hard breakfall sideways (bližší rukou tvrdý pád do strany)

b. Close forearm arm protects the head (shielding) – (bližší předloktí chrání hlavu (štít))

c. Far palm protects the head, close forearm is low and horizontal (vzdálenější dlaň chrání hlavu, bližší předloktí je dole a horizontálně)

4.4. Defense Against Strikes – Inside Forearm Deflection (High Elbow and Low Palm) - (obrany proti úderům - vnitřní obrana předloktím (loket nahoře a dlaň dole))

4.5. Grappling – Releasing a Choke using the Upper Arm (zápas - uvolnění ze škrcení s využitím nadloktí)

a. Choke from the front (škrcení ze předu)

b. Choke from behind (škrcení ze zadu)

4.6. Striking and Grappling – Against a Wall(s) (údery a zápas - u stěny)

4.7. Ground – Forward Roll and Remain on the Ground (zem - kotoul vpřed a zůstání na zemi)

4.8. Ground (zem)

a. Striking from the cross–mount (top & bottom) – (údery z pozice cross mount (z vrchu i zespodu))

b. Applying additional attacks – headbutting, biting, shouting, fingers lock (aplikování dalších útoků – hlavička, kousání, křičení, páky na prsty) 

a. Preventing grabs while in cross mount (bottom) (prevence proti chytání)

b. Counters strikes while in cross mount (bottom) (protiútoky z pozice cross mount (zespodu))

4.9. Weapon Counters – Block and Control Against Circular Knife Stab (obrany proti zbraním - blok a kontrola proti kruhovému útoku nožem)

a. Close the gap, wrist hook then a c–grip (zachycení ruky, háček za zápěstí, potom přechod do c-úchopu)

b. Block and wrap arm – overhook (last resort, part of the finishing mode) – (zablokování a zachycení ruky – overhook (poslední možnost – součást dokončovacího módu)

a. Diagonal forearm block (diagonální blok předloktím)

b. Block and wrap arm – underhook (as part of the finishing mode) – (blok a zachycení ruky – underhook (jako součást dokončovacího módu))

4.10. Common Objects – Small Stick-Like Objects with a Single grip (běžné předměty - krátká tyč - úchop jednou rukou)

a. Striking, circular or straight (útoky, kruhové, nebo přímé)

b. Striking, circular or straight (as in 3.9.2.) – two hands holding the stick (útoky, kruhové nebo přímé – tyč drží obě ruce)

c. Use stick in combination with strikes with the other hand and legs (použití tyče v kombinacích s údery druhou rukou, nebo nohama)

a. Block circular strikes, kicks, stick attacks, or knife attacks (blokování kruhových úderů, kopů, útoků tyčí, nebo nožem)

b. Deflect straight strikes and attacks (vychýlení přímých úderů a útoků)

c. Free hand defends – counterattack with the stick (volná ruka brání – protiútok tyčí)

d. Two hands hold – block or deflect circular or straight attacks, as in 3.9.3. (dvě ruce drží tyč -blok, nebo vychýlení kruhového, nebo přímého útoku)

4.12. Third Party Protection – Screening (ochrana třetí osoby - krytí)