Přeskočit na obsah

Practitioner 4

Kotouly a pády

Využíváme principy z P2 a P3. Předtím, že dopadneme tělem na zem, je potřeba plácnout jednou, nebo oběma rukama o zem a tím ztlumit náraz.

U tohoto typu kotoulu využíváme po dopadu na zem principu „čtyřky“. Pozice nohou je v této pozici a vrchní noha zastavuje pohyb těla a zůstáváme na zemi.

Kopy

Úderová plocha u tohoto typu kopu je pata. Podle vzdálenosti se mění cíle, na které míříme. Krátká vzdálenost (rozkrok) střední vzdálenost (břicho, solar), dlouhá vzdálenost (brada).

Kop ve výskoku, kde prohazujeme nohy (nůžky). Kop provádíme ve výskoku, abychom ho mohli provést v pohybu (chůze, běh). 

Obrany proti přímým úderům na tělo

Vnitřní obrana z kategorie zametacích obran. Předloktí jde diagonálně vpřed a v průběhu pohybu zametáme útočící ruku za sebe. Druhá ruka přechází co nejdříve do protiútoku.

Vnější obrana prováděná háčkem bránící ruky. Druhá ruka přechází co nejrychleji do protiútoku a pokračujeme do kombinace.

Vnitřní obrany proti úderům - zvednutý loket, dlaň dolů

  • Střední výška – obrana (z pasivního postoje) proti přímému útoku na žebra – bránící ruka jde kruhovým pohybem dovnitř a masitou částí ruky blokujeme útočící ruku. Současně provádíme obranu tělem na opačnou stranu. První protiútok je horizontální loket.
  • Vyšší – proti přímému úderu na hlavu nebo hrudník, loket provádí kruhový pohyb dovnitř – hlava jde na druhou stranu a přecházíme do protiútoku (horizontální hammer).

Obrana proti kombinaci přímých úderů

Obrany provádíme dlaněmi rukou. Ruce jdou diagonálně vpřed proti útočníkovu úderu, proti druhému úderu pak volíme důraznější obranu tělem a pohyb vpřed s přechodem do protiútoku.

Při této obraně nejsme schopni jít vpřed (útok nás více zaskočil). V tom případě volíme krok směrem vzad, rukama provádíme dvě vnitřní obrany a přecházíme do protiútoku kopem. Kope vždy noha, která zůstala vepředu. 

Obrany proti kombinacím úderů (vnitřní a vnější obrana)

  • Obě obrany stejnou rukou – při tomto typu obran používáme vnitřní obranu přední rukou (viz. varianta levá proti levé P2) a stejnou rukou poté přecházíme do vnější obrany proti kruhovému útoku druhou rukou útočníka.
  • Střídání rukou při obranách – kombinace vnitřní obrany dlaní a vnější obrany 360. Používáme obě ruce.

Využíváme dvě vnější obrany 360. Do protiútoku přecházíme co možná nejdříve.

Obrany proti škrcení

Útočník při škrcení tlačí. Z tohoto důvodu jde ruka bicepsem ke spánku, nohou vystupujeme ven s kanálu útoku a současně se rukou pohybem z vrchu dolů uvolňujeme ze škrcení. Stejná ruka, jde okamžitě do horizontální pozice a přecházíme do útoku (horizontální hammer).

Útočník při škrcení ze zadu tlačí. Ruka jde bicepsem ke spánku, vystupujeme ven s kanálu útoku a srážíme útočníkovi ruce z krku. Druhou rukou přecházíme co nejrychleji do protiútoku.

Útočník při škrcení tahá. Identická technika jako na technickém stupni P2.

Obrana proti držení "bear hug" - ruce volné

Obě ruce jdou dozadu přes rameno na stranu, kde má útočník hlavu. Hlavu chytáme tak, že oběma palci tlačíme do očí útočníka. Zakláníme mu hlavu a jednou rukou přecházíme co nejrychleji do protiútoků (vertikální hammer).

  • Protiútok lokty do obličeje – co nejrychleji jdeme do předklonu a přecházíme do útoku lokty, jakmile začne povolovat útočník s úchopem, začínáme se otáčet čelem k útočníkovi a pokračujeme podle potřeby s útokem.
  • S pákou na prsty – tzv. měkká varianta – jdeme do předklonu chytáme jeden, nebo dva prsty útočníkovi ruky, otevíráme úchop pákou směrem do strany. Pak přetáčíme útočníkovu ruku, aby prsty ukazovali směrem vzhůru a dokončujeme páku.

Obrana proti držení "bear hug" - ruce chycené

Jakmile nás útočník chytne, boky jdou co nejrychleji dozadu a rukama přecházíme do prvního protiútoku (dlaně do rozkroku). Poté chytáme útočníka v oblasti lopatek a pokračujeme kopy do rozkroku. Vytahujeme bližší ruku a dokončujeme. 

Úchop nad lokty – jednou rukou chytáme ruce v oblasti zámku, boky jdou do strany a druhou rukou provádíme první protiútok do rozkroku útočníka. Pak i útočící rukou chytáme ruce útočníka, dostáváme lokty od těla a jdeme ven z úchopu (stejný princip jako u kravaty zezadu P3). 

Úchop pod lokty – jdeme do předklonu, protiútok (dupnutí na nohu útočníka), vytahujeme jednu ruku a lokty přecházíme do protiútoků. Točíme se čelem k útočníkovi a dokončujeme.

Obrana proti tyči - švih ze shora a ze strany

Rukou provádíme tzv. bodací obranu. Palec směřuje vzhůru, prsty jsou propnuté. Vykračujeme stejnou nohou, podle bodající ruky, druhou rukou přecházíme do protiútoku. Kontrolujeme ruku s tyčí, jdeme od a odzbrojujeme.

  • Rukou provádíme bodací typ obrany, jako v předešlé variantě. Vykračujeme ale protější nohou diagonálně vpřed. Vzdálenější rukou kontrolujeme útočníkovu ruku, případně tyč a druhou rukou přecházíme do prvního protiútoku. Odzbrojujeme a dokončujeme. 
  • Z pasivního postoje – pohyb vpřed, přední ruka dole, zadní chrání obličej – kontrolujeme ruku s tyčí a druhou přecházíme do protiútoku – hor. loket. Pak kolena a odzbrojujeme. 
  • Z bojové pozice – obrana předloktími – krok diagonálně vpřed a předloktími blokujeme útok. Jedna ruka jde na začátek tyče, druhá na předloktí útočníka. První protiútok hor. hammer a pak můžeme odzbrojovat a dokončovat.