Přeskočit na obsah

Practitioner 2

2.2. Basics (základy)

2.3. Striking (údery)

a. Straight knee kick – forwards (kop kolenem – dopředu)

b. Defensive front kick – (defenzivní přímý kop (push kick))

c. Defensive back kick – (defenzivní kop vzad)

d. Side kick – (kop do strany)

a. Hook strike – with palm or fist (hák – dlaní, nebo pěstí)

b. Uppercut – with fist or palm (zvedák – pěstí, nebo dlaní)

c. Hammer strikes – horizontal plane (inward, sideways, rear) – (kladiva – horizontální (dovnitř, do strany, dozadu)

d. Swiping finger strike to the face (inward or outward) – (přejetí prsty přes obličej (dovnitř, ven))

e. Hand strike to groin – upwards with the palm or back of the hand – (úder rukou do rozkroku – nahoru dlaní, nebo hřbetem dlaně)

f. Elbow strikes (lokty)

i. Horizontal plane – side and rear (horizontální – do strany a dozadu)

ii. Vertical plane – upward, down, rear, rear and up – (vertikální – nahoru, dolů, dozadu, dozadu a nahoru)

a. Roundhouse knee (kruhový kop kolenem)

b. Roundhouse kick – with ball of the foot, instep or shin (kruhový kop – bříšky prstů, nártem, nebo holení)

 

2.4. Takedown and Sweeps (takedowny a podmety)

2.5. Counter Striking (protiúdery)

a. Move diagonally away (pohyb diagonálně vpřed)

b. Turn with simultaneous counterattack (otočení se simultánním protiútokem)

a. Sweeping inside defense – (left versus left) – (vnitřní obrana zametením (levá proti levé))

b. Outside defense against straight punch – (little finger outward) – (vnější obrana proti přímému úderu (malíková hrana ven))

c. Closing arrow (šíp)

d. Double inside defense – with shin and forearm – (dvojitá vnitřní obrana holení a předloktím)

a. Forwards forearm block (blok předloktím dopředu)

b. Forward block with two parallel forearms (blok dvěma rovnoběžnými předloktími dopředu)

c. Forwards block with two parallel and reversed forearms (blok dvěma rovnoběžnými obrácenými předloktími dopředu)

a. Outside or inside shin defense (vnější, nebo vnitřní obrana holení)

b. Outside double defense – shin and forearm (vnější dvojitá obrana – holení a předloktím)

a. Stop kick – heel inward (stop kick – pata dovnitř)

b. Stop kick – heel outward (stop kick – pata ven)

2.6. Grappling –Preventing & Escaping( including timeline) - (zápas - prevence a úniky (časová osa)

a. Releasing a side headlock (obrana proti kravatě z boku)

b. Releasing a headlock from the rear (obrana proti kravatě zezadu)

i. Bar-arm choke (tlakem na hrtan)

ii. Carotid artery restraint (tlakem na krkavice)

c. Releasing a snatch from behind when mouth is covered (uvolnění z chycení zezadu přes ústa)

a. Against a choke from the front – pluck with one (or two) hooked palm (únik ze škrcení zepředu – roztržení jenou, nebo dvěma dlaněmi (háčky)

b. Against a choke from the side (únik ze škrcení ze strany)

2.7. Ground (zem)

a. Shrimping (krevety)

b. Escaping from the guard (top) – (úniky z guardu (nahoře)

i. Throw leg overhead (přehození nohy přes hlavu)

ii. Pushing knees to retreat (zatlačení do kolen a ústup)

c. Pushing aggressor from the guard (bottom) with the shin/ knee shield (odtlačení agresora z guardu (ze spodu) holení/štít kolenem)

a. Kicks (kopy)

b. Circle the shin and foot (kroužky holení a chodidly)

c. Roll sideways (převalení do strany (sudy))

a. Stop kicks against a regular/football style kick (stop kick proti přímému kopu)

b. Double defense against a regular/football style kick – shin and forearm (dvojitá obrana holení a předloktím, proti přímému kopu)

c. Absorbing against a stomping kick – Four limbs shielding (clam position) – (obrana proti šlapáku – štít čtyřmi končetinami) 

a. Prevention (prevence)

b. Inside/outside defense and counter (vnitřní/vnější obrana a protiútoky)

c. Against a knee ride with striking (proti zakleknutí kolenem s údery)

a. Attacker by the side (útočník ze strany)

b. Attacker between the legs (open guard) – (útočník je mezi nohama – otevřený guard)

c.Attacker on top (in the mount) – (útočník sedí na bránícím (v mountu))

2.8. Breakfalls and rolls (pády a kotouly)

2.9. Weapon Counters – vs Edged Weapon Threats (obrany proti zbraním - proti hrozbě nožem)

2.10. Use of Common Objects – Small Objects to Distract (použití běžných předmětů - malé předměty k rozptýlení)

2.12. Third Party Protection (ochrana třetí osoby)