Přeskočit na obsah

Practitioner 2

Háky a zvedáky

Úder vedeme od brady, ruka dopadá na cíl ze strany, předloktí je v horizontální pozici. Přenášíme váhu na stranu kam vedeme útok a vytáčíme nohu na straně útočící ruky patou směrem ven. Ruka se co nejrychleji po stejné dráze vrací zpět k bradě. Klademe důraz na procházení cílem. 

Úder vedeme od brady, pohyb začínáme tělem. Úder tzv. nabíjíme. Zkrátíme vzdálenost mezi ramenem a protější kyčlí a poté vedeme úder rukou nahoru a vpřed zhruba pod úhlem 45°. Stejnou cestou vracíme útočící ruku co nejrychleji k bradě.

Údery loktem

  • vzhůru – ruka je otevřená dlaň jde podél hlavy, vytáčím tělo, rameno jde dopředu a vytáčím nohu na straně útočící ruky patou směrem ven
  • dolů – ruka jde nejprve nahoru a poté dolů do úderu. Když vedeme úder, jdeme tam celým tělem, zpevňujeme břicho a vytáčíme nohu na straně útočící ruky patou směrem ven
  • přímo vzad – pohyb začíná hlava, nejprve se tam podíváme, následuje ruka, která jde podél těla přímo dozadu. Vytáčíme protější nohu patou směrem ven.
  • vzad a vzhůru – pohyb začíná hlava, nejprve se tam podíváme, jdeme do předklonu, následuje ruka, která jde podél těla dozadu a nahoru. Vytáčíme protější nohu patou směrem ven.

Kopy

Přenášíme váhu na jednu nohu a druhou kopeme, koleno jde nahoru a dopadá na cíl z boku. Kop kolenem vedeme buď diagonálně zespoda nahoru, nebo dopadáme na cíl více horizontálně. Po kopu pokračuje noha dopředu.

Přenášíme váhu na jednu nohu a druhou kopeme, koleno jde nahoru a poté pokračuje zbytek nohy vpřed. Čím více přitáhneme koleno k hrudníku, tím bude kop silnější. Boky se snažíme v průběhu kopu protlačit směrem vpřed. Úderová plocha je celé chodidlo, pokud chci kop zdůraznit, snažím se skrz cíl protlačit patu.

Pohyb začínáme hlavou, nejprve chceme cíl vidět. Jdeme do předklonu a mírné rotace. Přenášíme váhu na jednu nohu a kopeme druhou (na straně, kudy se díváme). Pata kopající nohy směřuje směrem vzhůru. Po kopu noha došlapuje do směru kopu a případně přecházíme do kombinace.

Přenášíme váhu ne jednu nohu. Koleno druhé nohy jde nahoru a do strany. Poté pokračuje zbytek nohy. Úderová plocha u kruhových kopů může být spodní část holeně, nebo v případě pevné obuvi špička chodidla. Kopající noha dopadá na cíl buď horizontálně, nebo diagonálně zespoda nahoru.

Útočné kombinace

Rozlišujeme tři základní vzdálenosti. Dlouhou, střední a krátkou. V kombinacích se snažíme vždy o to, abychom volily správně typ úderu právě podle vzdálenosti od cíle. V první variantě vzdálenost zkracujeme, takže začínáme kopem na dlouhou vzdálenost, přecházíme přes direkty (střední vzdálenost – natažená paže) a končíme krátkou vzdálenosti (hamry, lokty atd. – pokrčená paže).

Při prodlužování vzdálenosti postupujeme přesně naopak. Začínáme na krátkou vzdálenost a přes střední přecházíme na dlouhou vzdálenost. 

Vnitřní obrany proti přímým úderům

  • Se záklonem a krokem vzad – obrana vychází z pasivního postoje (útok nás zaskočí). Ruka jde nahoru a přechází do vnitřní obrany dlaní, hlava jde od, přenášíme váhu na jednu nohu (děláme krok vzad) a ta noha která zůstává vepředu kope. 
  • 1.5 rytmus – vycházíme ze semipasivního postoje, bránící ruka jde diagonálně vpřed, blokujeme dlaní. Tělo jde na druhou stranu a co nejrychleji přecházíme druhou rukou do protiútoku. Bránící rukou je možné stahovat (háčkem) útočící ruku směrem dolů. 
  • Se simultánním protiútokem – vycházíme z připraveného (bojového) postoje. Bránící rukou zasahujeme útočící ruku a vytahujeme ji mírně nahoru. Hlava jde z linie útoku.Pod útočící rukou provádíme simultánní protiútok druhou rukou. přecházíme do kombinace a dokončujeme (sken atd.)

Obranu provádíme celým předloktím. Jdeme aktivně proti úderu a na konci pohybu tzv. zametáme útočící ruku za sebe. Druhá ruka přechází co nejdříve do protiútoku (1,5 rytmus). 

Obranu rukou provádíme dlaní, nebo předloktím. Ruka jde diagonálně vpřed a na konci pohybu tzv. zametáme útočící ruku za sebe. Klademe důraz na dostatečnou obranu tělem. Ihned po zametení zvedáme loket bránící ruky a přecházíme do protiútoku (hor. loket, případně hor. hammer). Přidáváme další protiútoky a v průběhu kombinace vycházíme z kanálu útoku.

Vnější obrany

Obranu provádíme proti háku na krátkou vzdálenost. Ruka jde za ucho, loket bránící ruky směřuje dopředu. Druhá ruka přechází co nejdříve do protiútoku. Je možné první protiútok provést loktem bránící ruky.

Tento typ vnější obrany předloktím provádíme proti přímce ze strany (případně, když úder přichází za bránící rukou). Rozlišujeme tři typy, podle pozice palce. Palec směřující ven (nejrychlejší varianta), palec směřující k hlavě, a palec směřující dovnitř (nejsilnější varianta). Ruka začíná pohyb, pokračuje hlava a tělo, krok diagonálně vpřed a druhou rukou přecházíme co nejrychleji do protiútoku.

Obrany tělem

Obranu provádíme nejčastěji proti kruhovým útokům. Obrana začíná hlavou, pak povoluji v kolenou a jdu pod úder. První protiútoky vedu do rozkroku, nebo do solaru (u útoků do rozkroku – přední ruka hřbetem dlaně, zadní ruka dlaní).

Obrany proti útokům z různých úhlů

Využíváme naučených obran a principů. Pokud přichází útok za rukou, provádíme vnější obrany. Pokud před rukou, provádíme vnitřní obrany. Vždy se snažíme držet se pravidla, že útok brání bližší ruka. Po obraně rukou, následuje obrana tělem a přecházíme do protiútoku. Následuje dokončení (útěk, sken atd.)

Obrany nohou proti kopu

Na delší vzdálenost používáme přední nohu a špičku vytáčíme směrem dovnitř. Je důležité bránící nohu tzv. nabít a na konci pohybu šlápnout proti kopající noze. Chodidlo bránící nohy je v horizontální pozici. 

Na kratší vzdálenost můžeme použít stop kick ze zadní nohy, kde je špička vytočená směrem ven. Chodidlo je opět v horizontální pozici a na konci pohybu provádíme tzv. šlapák proti útočící noze.

Obranu provádíme holení přední nohy. Pokud jde kop z venku provádíme vnější obranu, pokud zevnitř tak vnitřní obranu. Zvedáme koleno jdeme aktivně proti kopající noze. Je potřeba maximálně zpevnit lýtko. Po došlapu přecházíme co nejdříve do protiútoku. 

Při této obraně kombinujeme obranu oběma končetinami. Loket bránící ruky je vždy v pozici za kolenem bránící nohy. Tento typ používáme proti kruhovým kopům.

Při této obraně využíváme obranu holení a předloktím. Používáme ji proti přímým kopům, když si nejsme jisti do jaké výšky kop půjde. Jedná se o kombinaci vnitřních obran. 

Obrany proti škrcení

Pohyb začínáme bradou (co nejrychleji jde k hrudníku). Poté jde vzdálenější ruka k protějšímu rameni a háčkem strháváme škrtící ruku. Současně s tím jdou boky dozadu a druhou rukou provádíme první protiútok do rozkroku útočníka. Poté pokračuje ruka vertikálním loktem nahoru a dokončujeme podle potřeby.

Brada jde co nejrychleji k hrudníku. Obě ruce jdou za hlavu a chytáme útočníkovi ruce za palce. Strháváme útočníkovi ruce a současně děláme krok diagonálně vzad. První protiútok jde do rozkroku a pak pokračujeme loktem případně hamrem. Točíme se směrem k útočníkovi a dokončujeme.

Brada jde k hrudníku, ruce za hlavu a chytáme útočníkovi ruce za palce. Strháváme a točíme se za jednou rukou (funny step). Můžeme přecházet do tvrdé varianty, (druhá ruka útočí) nebo měkké varianty, kdy provádíme páku na útočníkovu ruku. 

Obrany proti hrozbě nožem

Vychylujeme útočníkovu ruku dlaní (princip kulečníkových koulí). Protější noha kope. Pokud musíme pokračovat v protiútocích, tak se držíme už jenom na dlouhé vzdálenosti (kopy).

Bližší rukou vychylujeme útočníkovu ruku s nožem. Pokud je ruka s nožem dále, vychylujeme dlaní. Pokud blíž, vychylujeme předloktím. Přecházíme do protiútoku bližší nohou a případně pokračujeme v kombinaci na dlouhou vzdálenost (kopy). 

Vychylujeme útočníkovu ruku s nožem tzv. C – úchopem. Přidáváme obranu tělem (jdeme mírně od nože) a přecházíme co nejdříve do protiútoku druhou rukou. Poté přecházíme do dvojité kontroly útočníkovi ruky a pokračujeme protiútoky nohou (kopy). Poté odstrkujeme, případně odzbrojujeme útočníka.

Pády

Jakmile padáme, ruce jdou od těla a provádějí dva velké kroužky. Ruce dopadají na zem jako první v cca 45 stupních od těla (plácneme dlaněmi). Pak dopadá zbytek těla. Přecházíme do pozice na boku a ruka jde na předloktí. Pak volíme příslušný typ vstávání a dokončujeme.

Přes pozici čtyřka dopadáme na zem, ruce pokračují přes rameno za hlavu a nohy přehazujeme přes levé rameno. Vstáváme do postoje otočení směrem k útočníkovi. 

Obrany proti škrcení na zemi

Oběma rukama strháváme útočníkovi ruce z krku. Jednu ruku kontrolujeme u ramene, začínáme mostovat a druhou volnou rukou dáváme úder do žeber útočníka. Co nejrychleji přecházíme do protiútoků a vstáváme.

Jednou rukou strháváme útočníkovu ruku z krku, druhou tlačíme do jeho krku nebo očí a protějším kolenem k této ruce jdeme dovnitř k hrudníku útočníka. Zvedáme zadek od země a kopeme druhou nohou. Pokračujeme v protiútocích a vstáváme do postoje.

Použití běžných předmětů

Drobné předměty (klíče, zapalovač atd.) využíváme k odvedení pozornosti. Předměty házíme ideálně směrem k očím útočníka. Poté podle potřeby volíme protiútoky, případně útěk. Důležité je načasování. Rozptýlení útočníka hozeným předmětem musí přijít v počátku útoku. Pokud už útok probíhá, už je pozdě. Poté volíme příslušný typ obrany, podle typu útoku.