Přeskočit na obsah

Practitioner 1

Postoje a Pohyb

Postoj pasivní – váha na bříškách prstů. Simuluje nám situaci, kdy nejsme připraveni.

Postoj semipasivní – pozice těla je stejná jako v pasivním postoji. Ruce jsou v úrovni brady a dlaně vytočené mírně vpřed. Brada stažená mírně k hrudníku.

Bojový postoj – váha rozložená na obě nohy v poměru zhruba 50/50. Zadní noha je vytočená patou vzad a pata je mírně zvednutá od země. Špička přední nohy směřuje mírně dovnitř. Ruce a brada jsou stejně jako v semipasivním postoji.

Pohyb v postoji – využíváme principu vykročení bližší nohy do směru. Tzn. že kterýmkoliv směrem se chceme pohybovat, vykračuje bližší noha do směru a vzdálenější nohu přisuneme.

Přímé údery

Začínáme ze semipasivního postoje, ruka jde dopředu od brady, prsty směřují vzhůru, úderová plocha „pata dlaně“. Při úderu vytáčíme boky a patu nohy na stejné straně směrem ven. Ruka se po úderu po stejné přímce vrací zpět k bradě.  

Prsty zarolujeme a palec přitiskneme prvním článkem k druhému článku ukazováčku.

Ruka jde do úderu od brady, mírně přenášíme váhu na přední nohu, vytáčíme tělo (rameno jde dopředu) a zadní noha se vytočí patou směrem dovnitř. Po stejné přímce vracíme ruku zpět k bradě.

Přepnout – obsahRuka jde do úderu od brady, přenášíme váhu na přední nohu, vytáčíme tělo (rameno jde dopředu) a vytáčíme zadní nohu patou směrem ven. Ruka se po stejné přímce vrací zpět k bradě.

Údery loktem

Vpřed – úder začínáme rukou, loket jde od těla a dopředu, následuje rotace tělem, váhu přenášíme na stranu kam směřuje úder. Vytáčíme nohu na straně úderu patou směrem ven. Úderová plocha je tak na dva prsty před hrotem lokte. Vždy procházíme úderovou částí skrz cíl a  ruka se po stejné dráze vrací zpět k bradě. 

Do strany – úder začínáme rukou, loket jde od těla a do strany, následuje rotace tělem, váhu přenášíme na stranu kam směřuje úder. Vytáčíme protější nohu patou směrem ven. Úderová plocha je tak na dva prsty za hrotem lokte. Druhá ruka je v obraně na straně kam směřujeme úder. Vždy procházíme úderovou částí skrz cíl a ruka se po stejné dráze vrací zpět k bradě.

Vzad – úder začínáme rukou, loket jde od těla a dozadu, následuje rotace tělem, váhu přenášíme na stranu kam směřuje úder. Vytáčíme protější nohu na patou směrem ven. Úderová plocha je tak na dva prsty za hrotem lokte. Druhá ruka je v obraně na straně kam směřujeme úder. Vždy procházíme úderovou částí skrz cíl a ruka se po stejné dráze vrací zpět k bradě. 

Kladivové údery (hammry)

Vpřed – pohyb začínáme rukou, pěst jde do úrovně ucha, loket mírně od těla. Ruka jde do úderu, vytáčíme tělo, rameno jde dopředu a noha na straně útočící ruky se vytáčí patou směrem ven. Úderová plocha je spodní část pěsti (neútočím klouby). Ruka se po úderu co nejrychleji vrací zpět k bradě.

Dolů – pohyb začínáme rukou, pěst jde do úrovně ucha, loket mírně od těla. Ruka jde do úderu, vytáčíme tělo, rameno jde dopředu a dolů a noha na straně útočící ruky se vytáčí patou směrem ven. Do úderu jdeme celým tělem směrem dolů. Ruka se po úderu vrací co nejrychleji zpět k bradě.

Vzad – Pohyb začíná hlava, nejprve se podívám na cíl, následuje ruka podél těla dozadu a nahoru. Vytáčím protější nohu patou směrem ven, procházím skrz cíl a co nejrychleji vracím ruku zpět k bradě.

Do strany – pohyb začíná hlava, první se podívám na cíl, následuje loket a pokračuje zbytek ruky. Váhu přenáším na stranu úderu a vytáčím protější nohu patou směrem ven. Procházím skrz cíl a ruku vracím co nejrychleji zpět k bradě. 

Vzad – pohyb začíná hlava, první se podívám na cíl, následuje loket a pokračuje zbytek ruky. Váhu přenáším na stranu úderu a mírně vzad. Vytáčím protější nohu patou směrem ven. Procházím skrz cíl a ruku vracím co nejrychleji zpět k bradě. 

Kopy

Přenášíme váhu na jednu nohu, špička směřuje ven. Druhá noha jde kolenem dopředu a nahoru. Noha došlapuje po kopu dopředu.

Přenášíme váhu na jednu nohu, špička směřuje ven. Druhá noha jde kolenem dopředu a nahoru a pak pokračuje zbytek nohy. Úderová plocha u kopu jsou bříška prstů (V případě pevné obuvi špička). Noha došlapuje po kopu dopředu.

Při kopu jde koleno nahoru a pak směřuje noha dolů směrem k cíli. Úderová plocha je pata. Po zasažení cíle zvedám zpět koleno nahoru a noha došlapuje do volného prostoru. 

Pohyb začínáme hlavou, nejprve se podíváme na cíl. Tělo jde do předklonu a kopeme směrem vzad. Chodidlo kopající nohy je vytočené do 45°. Po kopu pokračuje kopající noha do směru kopu. 

Útočné kombinace

Kratší kombinace naučených úderů. Klademe důraz na vracení všech úderů zpět k bradě. Pracujeme v bojovém postoji a dodržujeme princip pohybu v postoji (bližší nohou vykračujeme, vzdálenější přisunujeme).

Vnější obrana

Předloktím blokujeme útočící ruku v oblasti zápěstí. Na konci pohybu krátce sekneme proti útočící ruce. Bránící ruka je co nejdále od těla, v lokti o něco větší úhel než 90°. Obrana tělem u úderu na hlavu – mírný předklon směrem vpřed, u úderu na tělo – boky dozadu. 

Postupně přidáváme naučení údery v různých kombinacích. Dokončujeme chozením z kanálu útoku do bezpečné vzdálenosti a skenujeme. 

Vnitřní obrana proti přímým úderům ze semipasivního postoje

Pohyb začíná ruka, diagonálně dopředu. Hlava jde z linie útoku na druhou stranu. Útočící ruku vychylujeme dlaní. Protiútok provádíme druhou rukou co možná nejdříve. 

Pohyb začíná ruka, diagonálně dopředu. Hlava jde z linie útoku na druhou stranu. Útočící ruku vychylujeme dlaní. Přidáváme háček bránící rukou a útočící ruku stahujeme mírně dolů. Protiútok provádíme druhou rukou co možná nejdříve. Pokračujeme dále do útočné kombinace a dokončujeme pohybem ven z kanálu útoku a skenujeme. 

Obrana holení proti kopu do rozkroku

V připraveném postoji přenášíme váhu na zadní nohu. Zvedáme koleno přední nohy nahoru a diagonálně vpřed, holení vychylujeme útočící nohu a přecházíme co nejdříve do protiútoku. První protiútok provádíme nejčastěji rukou na straně blokující nohy. Případně můžeme použít i druhou ruku. První protiútok bude ve většině případů direkt (přímý úder). 

Obrana proti škrcení

  1. Předcházení útoku – ústup
  2. Deeskalace – verbální
  3. Prevence I (nenechat se chytit) – kop nebo úder – útočíme na útočníka v momentě kdy vidíme, že se nás snaží napadnout.
  4. Prevence II (nenechat se chytit) – výchovný blok – dlaní narážíme do útočníkova hrudníku a prsty směřují do krku, do oblasti mezi klíční kosti
  5. Prevence III (nenechat se chytit) – obrana s protiútokem – vnitřní obrana 1,5 rytmus, případně chytáme útočníkovi paže, skřížíme je a přecházíme do protiútoku

Rukama ve tvaru háčků roztrháváme útočníkovi ruce směrem od sebe. Před samotným roztržením jde brada dolů, ruce se dotknou klouby pod bradou a ukazováčky se dotkneme hrudníku. Obrana tělem spočívá v záklonu, kde brada zůstává celou dobu na hrudníku. Simultánní protiútok provádíme nohou (koleno, holeň). Došlapujeme dopředu a pokračujeme do útočné kombinace. 

Můžeme využít jak proti škrcení oběma rukama tak jednou rukou. Jednou rukou roztrháváme škrtící ruku a druhou přecházíme současně do protiútoku. Klademe důraz na rotaci celým tělem. Tato varianta je ofenzivnější, proto bychom měli být schopni pokračovat dopředu do útočné kombinace. Zakončujeme chozením z kanálu útoku a skenujeme.

Pády a kotouly

  • Útočné vstávání – začínáme na předloktí, po prvních protiútocích nohou pokračujeme na dlaň, koleno a bříška prstů. Poté pokračuje kopající noha dále dopředu (špička směřuje vpřed) a vstáváme do postoje, kde dokončujeme kombinaci.
  •  
  • S rychlým ústupem – po prvních protiútocích přehazujeme kopající nohu přes druhou. Ruce jdou za hlavu a od bříšek prstů se odrážíme a vstáváme. Ruce zůstávají prvních pár kroků před tělem. Utíkáme co nejrychleji od útočníka.
  •  
  • Do bojového postoje – po prvních pár protiútocích provlékáme nohu pod tělem a dostáváme se do připraveného postoje. Poté se rozhodujeme podle konkrétní situace. 

Ruce tlumí dopad těla směrem k zemi. Tělo se při měkkém pádu nedotýká země. Důležité je vytočit hlavu na jednu ze stran. Vzdálenější nohu poté provlékáme pod tělem a dostáváme se do základní pozice na zemi. Ruka je na předloktí, druhá kryje hlavu.

Pravá noha vykračuje vpřed, dlaně v pravém úhlu pokládáme před špičku pravé nohy. Hlava se schovává do podpaždí levé ruky a přes pravé rameno provádíme kotoul. Dopadáme tak, že nohy zaujmou pozici čtyřka a přes tuto pozici vstáváme a točíme se směrem k problému.

Uvolnění ze škrcení na zemi

Využíváme podobný princip jako u varinaty jednoruč v postoji. Vzdálenější rukou roztrháváme útočníkovu ruku a bližší rukou tlačíme do krku, nebo do očí, abychom si vytvořili prostor na bližší koleno. Koleno jde diagonálně k vzdálenějšímu rameni útočníka. Ruku kterou jsme strhli, držíme u ramene, zapřeme se kolenem do ramene útočníka, zvedáme zadek a druhou nohou začínáme kopat. Zbavujeme se útočníka a jdeme do postoje příslušným typem vstávání. Opouštíme nebezpečný prostor. 

Použití běžných předmětů v sebeobraně

Jako štít můžeme využít jakýkoliv vhodný předmět, který máme zrovna po ruce. Může to být taška, židle, deštník atd. V tomto případě je to tyč. U útoků z vrchu blokujeme útok, přecházíme do protiútoku kopem a poté vychylujeme útočící ruku. U útoků zespodu blokujeme útočící ruku, poté vychylujeme, ideálně na živou stranu a pak přecházíme do protiútoku. U útoků nožem pokračujeme dále do kombinace kopy na dlouhou vzdálenost. Poté opouštíme nebezpečný prostor.