Přeskočit na obsah

Graduate 3

3.3. Throws and Takedowns (Hody a takedowny)

3.4. Control and Restraint (Kontrola a omezení)

3.5. Counter Weapons - Dealing with Pistol Threats (Obrany proti zbrani - hrozby pistolí)

3.6. Weapons on the Ground - Counter Knife Threats and Attacks (Zbraně v pozicích na zemi - obrany proti hrozbám a útokům nožem)

a. From long distance – block with 2 feet kicking up (Dlouhá vzdálenost – blok chodidly kopajícími vzhůru)

b. From medium distance (from the side) – outside forearm block (Střední vzdálenost (ze strany) – vnější obrana předloktím)

c. Aggressor is sitting on top in mount – block and latch with wrist-hook (Agresor sedí v top pozici (mount) – blok a kontrola ruky háčkem v zápěstí)

a. From long distance – deflect with regular kick (angled) – (Dlouhá vzdálenost – vychýlení regulérní kopem (pod úhlem))

b. From medium distance – inside/outside hand/forearm deflection (Střední vzdálenost – vychýlení vnitřní, nebo vnější obranou předloktím)

c. Aggressor in mount – deflect and C-grip (Agresor v mountu – vychýlení a C-úchop)