Přeskočit na obsah

Graduate 2

2.2. Basics - Chair and Movement (Základy - Židle a pohyb)

a. Burst forward (vyrazit vpřed)

b. Stand up in place (vstávání na místě)

c. Backwards: diagonal steps backwards to reach behind the chair; spin backwards and move away (dozadu: diagonální krok vzad a dostat se za židli; otočení a útěk)

d. Variations – to any direction (variace – do všech směrů)

2.3. Striking - Spinning Back Attacks (Útoky - útoky vzad s otočením)

2.4. Throws and Takedowns (Hody a takedowny)

2.5. Control and Restraint (Kontrola a omezení)

2.6. Counter Striking - Forearm Defenses Against Side Kicks (Protiútoky - obrana předloktím proti side kicku)

a. Sweeping high inside defense, with front hand (vnitřní obrana zametením nahoře – přední rukou)

b. Turn and lean away – with upwards hand defense (otočení a odklon – s obranou předloktím směrem vzhůru)

2.7. Ground - Preventing/Escaping Wrist Grabs (Zem - prevence/uvolňování z úchopů za zápěstí)

2.8. Weapon Counters - Against Knife Attacks, Aggressor at the Side (Obrany proti zbraním - proti útokům nožem, agresor útočí ze strany)