Přeskočit na obsah

Practitioner

Practitioner 1

Požadavky:

Osvojení si základních útočných technik do všech směrů a obran proti útokům zepředu, úroveň „Operator“.

Practitioner 2

Požadavky: Level „Operator,“ bojovnost a navození mentálního stavu pro boj

Obrana proti útokům ze stran; zdokonalit schopnost provádět série útoků do všech stran, znalost pravidel chování a schopnost jejich aplikace před, během a po boji.

Practitioner 3

Požadavky: Rozvíjení bojového ducha a nasazení.

Řešení útoků a úchopů zepředu, ze strany a zezadu; zlepšení kombinací útoků do všech směrů; zvládnutí pádů a kotoulů; lepší porozumění jednotlivým fázím konfliktu: před, během a po boji.

Practitioner 4

Požadavky: Level „Fighter:“ Důraz na dokončení situace, případně pokračování, pokud se vyskytne nečekaný problém.

Zlepšení schopnosti uvolnit se z úchopů, schopnost ubránit se útokům tyčí; pokrok v bojových dovednostech.

Practitioner 5

Požadavky: Level „Fighter“

Zlepšení sebeobranných dovedností; seznámení se s ochranou třetí osoby.