Přeskočit na obsah

Practitioner

Practitioner Level 1

Cíle: osvojení si základních útočných technik do všech směrů a obran proti útokům zepředu, úroveň „Operator“

Practitioner Level 2

Cíle: Obrana proti útokům ze stran; zdokonalit schopnost provádět série útoků do všech stran, znalost pravidel chování a schopnost jejich aplikace před, během a po boji.

Požadavky: Level „Operator,“ bojovnost a navození mentálního stavu pro boj

Practitioner Level 3

Cíle: Řešení útoků a úchopů zepředu, ze strany a zezadu; zlepšení kombinací útoků do všech směrů; zvládnutí pádů a kotoulů; lepší porozumění jednotlivým fázím konfliktu: před, během a po boji.

Požadavky: Rozvíjení bojového ducha a nasazení.

Practitioner Level 4

Cíle: Zlepšení schopnosti uvolnit se z úchopů, schopnost ubránit se útokům tyčí; pokrok v bojových dovednostech

Požadavky: Level „Fighter:“ Důraz na dokončení situace, případně pokračování, pokud se vyskytne nečekaný problém.

Practitioner Level 5

Cíle: Zlepšení sebeobranných dovedností; seznámení se s ochranou třetí osoby

Požadavky: Level „Fighter“