Přeskočit na obsah

Graduate 1

1.2. Basics (Základy)

a. unconnected (nespojený)

b. natural (přirozený)

c. broken (zlomený)

d. shattered (rozbitý)

e. simultaneous (simultánní)

1.3. Striking - Sliding Kicks (Údery - kopy s doklouznutím)

a. Regular kick with sliding (přímý kop s doklouznutím, kop zadní nohou)

b. Side kick with sliding (side kick s doklouznutím, kop bližší/přední nohou)

1.4. Throws and Takedowns (Hody a takedowny)

1.5. Control and Restraint (Kontrola a omezení)

1.6. Defending Strikes (Obrany proti úderům)

a. Back hand executes the low outside defense (step with front leg) – (zadní ruka provádí vnější obranu dole (krok přední nohou))

b. Back hand executes the high inside defense (pivot on front leg) – (zadní ruka provádí vnitřní obranu nahoře (pivot na přední noze))

a. Retreat, lifting the knee with low active defense (krok zpět, zvednutí kolene s aktivní obranou dole)

b. Double or triple block forward, with the shin and one/two forearms (Dvojitý, nebo trojitý blok vpřed, holení a jedním/dvěma předloktími)

1.7. Escaping Choke from Behind (Uvolnění ze škrcení zezadu)

a. With a step diagonally backwards and counterattack (Krok diagonálně vzad a protiútoky)

b. With a step and turn of 180° – strike or lock the wrist (krok a obrat o 180° – protiútok, nebo páka na zápěstí)

1.8. Ground - Against a Stomp by a Standing Attacker (Zem - Obrana proti šlapáku - stojící útočník)

1.9. - Ground - Counter Grappling (Zem - zápas (protiútoky))

a. Attacks should focus on the most vulnerable targets, as: eyes, neck, groin (útoky by měli být zaměřeny na nejvíce citlivé cíle – oči, krk, rozkrok)

b. Aggressor got one leg between trainee’s legs (in half guard), attack appropriately and: (útočník má jednu nohu mezi nohama bránícího (half guard), vhodné protiútoky a:)

i. Push/kick/strike opponent away (odtlačit, kopnout, udeřit – dostat útočníka pryč)

ii. Bridge to gain top position (vymostovat a získat top pozici)

iii. Take out head and take their back (vytáhnout hlavu a přejít do zad)

c. Aggressor siting high on trainee’s chest (high mount), attack appropriately and: (agresor sedí vysoko na hrudníku obránce (high mount), vhodné protiútoky a:)

i. Bridge with knee kick to back (most a kop kolenem do zad)

ii. Push with elbows and slide up, then bridge (zatlačení lokty a vyklouznutí nahoru, potom mostovat)

d. Aggressor in side-control (cross mount) – attack ppropriately, insert frames and push away (agresor je v side control – vhodné protiútoky, použití rámu a odtlačení agresora)

1.10. Weapon Counters - Dealing with Knife Attacks (Obrany proti zbrani - obrany proti útokům nožem)

a. Preemptive attack (preemptivní útok)

b. Grab (with any C-grip) or block the weapon hand and counterattack (chycení (C-úchop), nebo blokování ruky s nožem a protiútoky)

a. Inside defleckting (sliding) forearm defense – (vnitřní obrana předloktím (sliding))

b. Inside sweeping forearm defense (vnitřní obrana předloktím (zametení))

a. Inside palm defense (vnitřní obrana dlaní)

b. Outside forearm defense (scooping) – (vnější obrana předloktím (scooping))

a. Retreat and return with high double-forearm defense (ústup a vrácení se s dvojitou obranou předloktím nahoře)

b. Retreat and return with low/high double-forearm defenses (ústup a vrácení se s dvojitou obranou předloktím – jedna ruka dlaní dolu, druhá dlaní nahoru)

c. Blocking the first slash (inward or outward, single or double, high or low) – (blokování prvního seknutí – dovnitř/ven, jednou/dvěma předloktím, nahoře/dole)

a. Wrist lock and scrape (páka na zápěstí a vyškrábnutí)

b. Reverse wrist lock and scrape (aggressor’s elbow points up) – (reversní páka na zápěstí a vyškrábnutí (loket agresora míří nahoru))